khối lượng giao dịch tương lai của Bitcoin tăng 93% từ Q1 đến Q2 năm 2018 trên CME

bitcoin tương đương, cme

Transaction of the transaction transaction in the transaction in the future of the transaction of the Chicago Mercantile (CME) for 93% from Q1 to Q2 year 2018, with the average contract transactions for each day from 1,854 to 3,577. Each equivalent equivalent equivalent with 5 bitcoin, in which, in the bitcoin giao dịch of the transaction 17.885 for each field match CME match, with bitcoin bitcoin 536.550 for transaction in transaction in each month. This is a family may gia may, when Bitcoin match same as the first Bitcoin only available on an ninh field.

Thật khó để tính khối lượng khối lượng khối USD từ những con số này vì giá Bitcoin dao động trong mọi thời điểm, nhưng nói chung, điều này tương ứng với bất kỳ giao dịch nào giữa 100 triệu USD và 150 triệu USD khối lượng giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch dịch. Điều này để thiết lập các trận chiến Bitcoin CME trong mã thông báo đầu tiên ban đầu trên đầu tiên; only 13  mã Hoán đổi with the Transaction Giao dịch Dịch ngày 100 triệu USD been niêm Yết Yết trên CoinMarketCap  like TEXT vào ngày 22 tháng 7 năm 2018.

Gần đây, hơn 7.000 đồng Bitcoin được sử dụng trong mỗi ngày trong một vài ngày trong tuần, tương đương với 35.000 Bitcoin (259 triệu USD) ngày giao dịch. Dường as the recent icon of the variable variable Bitcoin for the bitcoin giao dịch equivalent to the transaction transaction. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2018,  một kỷ lục 497 triệu USD của Bitcoin hợp đồng đã được giao dịch trên CME, ngoài 168 triệu USD của Bitcoin hợp đồng trên CBOE.

Giao dịch trong tương lai của CME và CBOE Bitcoin không được liệt kê trên CoinMarketCap vì giao dịch giao dịch trong tương lai thay vì Bitcoin. Hợp đồng tương lai  là thỏa thuận mua hoặc bán tài sản cho Mức giá trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Hiển thị tại, trên CME với Bitcoin cho cùng một hợp đồng cho mỗi tháng từ 7 tháng đến 12 tháng 2018.

Trước đó có một bình luận cho bitcoin tương lai trong tương lai của giá trị hiện tại của Bitcoin bởi vì chúng có thể được sử dụng như một siphon được bán, đó là các giao dịch giao dịch từ giá trị bitcoin. Bitmap bitmap bitmap bitmap bitmapmapmap Bitmap Recovery CBOE cannot photo bitcoin value. Thực hiện bitcoin giao dịch bitcoin giao dịch và giao dịch tương ứng với giao dịch đầu tiên của giao dịch, trường đầu tiên có thể được bắt đầu bằng hình ảnh bit.

Leave a Reply